Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
گروه خبری Expand گروه خبری
مطالب Expand مطالب
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
هاشمی: بدون شفافیت نمی‌توان از عدالت دفاع کرد
**********************************************

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه اگر شفافیت نباشد نمی‌توان از عدالت دفاع کرد، گفت: دانشگاهیان و اصحاب رسانه باید به شفافیت کمک کنند.

هاشمی: بدون شفافیت نمی‌توان از عدالت دفاع کرد

به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، سیدضیاء هاشمی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های بیانیه گام دوم که با موضوع «عدالت» در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برگزار شد، با اشاره به بیانات رهبر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معظم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انقلاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ درباره عدالت گفت: عدالت یعنی هر چیزی در جایگاه شایسته خودش و این برای دانشگاهیان مستلزم شناخت حق و حقوق و استیفای حقوق است برای رسیدن به نظام اجتماعی و حقوقی که موانع حق باشد.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عدالت یعنی حفظ شایستگی‌ها و تامین حقوق همگان و نه تامین حقوق یک گروه، یک جناح و یک جمعیت و شامل همه مردم است.

هاشمی تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از مصادیق عدالت، شایسته‌سالاری است و نه تبعیض که در مقابلش ظلم است. شایسته‌سالاری یعنی اینکه بر اساس شایستگی‌ها، موقعیت‌ها در اختیار افراد قرار گیرد و فرصت‌های رشد و تعالی در حوزه‌های مختلف مبتنی بر شایستگی‌ها و ظرفیت‌های واقعی و حق و حقوق باشد.

وی تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اگر کسی طالب حق و عدالت باشد نباید در حوزه‌های اقتصادی و مدیریتی، نباید تابع رانت، تبعیض، ویژه‌خواری، ژن خوب، گروه‌گرایی و قوم‌گرایی و جناح خاص و از این موارد باشد و کسی که اهل عدالت است باید در جناح خودش بتواند عدالت را ببینند.

هاشمی خاطرنشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عدالت در نفوذ، قدرت، ثروت و حتی در تریبون هم هست. اگر اینجا بنده تریبون داشته باشم و دیگری نداشته باشد در حالی که حقش باشد این خلاف عدالت است.

وی افزود: عدالت بدون صداقت نمی‌شود، عدالت‌طلبی، صداقت‌طلبی، ظلم‌ستیزی با دروغ‌ستیزی حداقل در سطح کلان با هم لازم و ملزوم هستند. اگر دفاع از عدالت مهم است دفاع از مردم و حق مردم هم مهم است و همچنین جایگاه اجتماعی برای مردم قائل بودن، که نتوانیم به جای مردم تصمیم بگیریم، اینها همه مهم است.

وی افزود: اگر شفافیت نباشد نمی‌توان از عدالت دفاع کرد. فکر می‌کنم دانشگاه و رسانه و دانشگاهیان و اصحاب رسانه باید به شفافیت کمک کنند و اگر ظلم و فسادی هر جا بود شفاف شود.1398/04/09 12:28:52 PM

نوشته شده توسط جواد کمالی

  نظرات شما  
   
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما  
   
 
 
     
  • سفارشاتت

  • امکانات

  • پیوندها