Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
گروه خبری Expand گروه خبری
مطالب Expand مطالب
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
پرداختن به وقایع عاشورا توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد ذاکری
واکاوی و بازیابی « حقیقت عاشورا » ( ۱ ) توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد ذاکری

بسمه تعالی

 بدون شک در رابطه با نهضت و قیام امام حسین (ع) ، «  حق عشق » ادا شده اما « حق عقل » خیر.

در عزای آنحضرت بس« گریستند » ، اما نهضتش را آنچنانکه باید « ننگریستند ».
بسیاری از افراد که در باره آن امام و قیامش نوشته اند و قلم فرسایی کرده اند ، از سر « ارادت » بوده ، نه از روی « درایت »از بهر « ثواب » بوده ، نه برای یافتن « صواب »
،با رویکردی « عاطفی» بوده ، نه رویکرد « علمی».
اغلب آثار مکتوب در این رابطه:
یا تاریخ « اسطوره زده » است( تاریخ آمیخته به اساطیر).
یا تاریخ « ادبیات زده » است ( تاریخ آمیخته به احساسات).
یا تاریخ « سیاست زده » است ( تاریخ مورد پسند معاصرین).
یا تاریخ « وارونه » ( تاریخ از آخر به اول ).
یا تاریخ تئولوژیک ( تاریخ مطابق با عقاید کلامی برخی شیعیان).
یا تاریخ ایدئولوژیک ( تاریخ مورد پسند ایدئولوژی شیعه )..

نهضت عاشورا دو ویژگی بر جسته دارد که بسیاری در جمع آنها توفیق نیافته اند
نخست : اینکه « حماسی » و « ظلم ستیزانه » بوده.
دوم اینکه : « عقلانی » بوده.
عاشورا دچار چند گونه آسیب شده است از جمله :
۱- « تحریف افزایشی »
۲- « تحریف کاهشی »،
در نوع اول : چیزهای را به عاشورا
« افزوده اند »که  واقعیت « نداشته»
( مجعولات).
در نوع دوم : چیزهای را از عاشورا
« کاسته اند » که واقعیت« داشته»
 ( مهجورات)
.
بعبارت دیگر : گاه تحریف در « گفته هاست» و گاه در « ناگفته ها ».
بنابر این هم باید « گفته های نادرست»
را نقد کرد و هم « ناگفته های درست » را یافت نمود.
 این مطلب ادامه دارد:....

واکاوی و بازیابی « حقیقت عاشورا »( ۲)

      حماسه یا مصیبت؟

عاشورا ، ترکیبی است از :
« حماسه» و « مصیبت»
« ظلم ستیزی» و « مظلومیت»
واین دو از هم تفکیک ناپذیر و ملازم یکدیگرند.

اکنون سخن در این است که :
کدامیک برتری دارد و « اصل» است ؟
با دو نگاه می توان به عاشورا نگریست:
۱- نگاه سیاسی
۲- نگاه عاطفی

با نگاه سیاسی « حماسه » برجسته می شود و با نگاه عاطفی « مصیبت».
با نگاه سیاسی ، امام حسین (ع) الگوی  «ظلم ستیزی » می شود و با نگاه عاطفی، مظهر « مظلومیت»..

شکی نیست که:
آنچه در عاشورا « اصل» است « حماسه» است ، نه « مصیبت»..
البته اگر چه ، فرجام این قیام حماسی ، تراژدیک و مصیبت بوده ، اما اصل و اساس آن بر « حماسه » است، زیرا :

این قیام با  «حماسه حسینی» آغاز ، و با « جنایت یزیدی » به فرجام آمد‌
پس عنصر « مصیبت » در این قیام ،
« عارضی » و معلول جنایت یزیدیان است...

از دیر باز تاکنون ،« مظلومیت » امام حسین (ع) بیشتر از « ظلم ستیزی» او مورد توجه بوده ، یعنی آن حضرت بیشتر :
« عزا دار » داشت تا « حماسه دار »
 « مرثیه سرا » داشت تا « حماسه سرا»
در « عزای او » بسی گفتند ، نوشتند و گریستند ، ولی « حماسه اش » را ، چنانکه باید، ندیدند ، نسرودند و پاس نداشتند .

پیداست که « عزاداری » آسانتر از
« حماسه داری» است.
نشستن و بر حسین « گریستن» آسانتر است از بر خاستن و با ستمگران ستیزیدن.
عزا داری « اشک » می طلبد ، ولی
حماسه داری « فداکاری» و از « خودگذشتگی»...

این مطلب ادامه دارد:....1400/05/22 22:38:26 PM

نوشته شده توسط جواد کمالی

  نظرات شما  
   
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما  
   
 
 
     
  • سفارشاتت

  • امکانات

  • پیوندها